Lange adem, maar véél voordelen!

Sinds eind vorig jaar werkt Noorderboog, aanbieder van ouderenzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel, samen met Meneer Kooi. Op dit moment is het proces om te komen tot een voorkeursassortiment daar in volle gang. Jennifer Santer, werkzaam op de afdeling Inkoop, vertelt waarom er voor deze werkwijze gekozen is én hoe het tot nu toe gaat!


Irenehuis tillift Meneer Kooi


“Ik werk nu 2,5 jaar bij Noorderboog en sinds 1,5 jaar op de afdeling Inkoop”,  zegt Jennifer. “ Ik vind het leuk dat de afdeling Inkoop nog volop in ontwikkeling is, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met leveranciers. We willen de afdeling echt op de kaart zetten. Er is al veel gebeurd, maar er is ook nog veel te doen!”


Minder leveranciers


Noorderboog is ontstaan uit een fusie van twee bestaande organisaties. Hierdoor zijn er verschillende leveranciers die soortgelijke producten leveren. Het gevolg hiervan is een groot crediteurenbestand en vele verschillende facturen. Een goed voorbeeld waar dit speelt is het aanschaffen en onderhouden van hulpmiddelen. Jennifer vertelt: “Met een multifunctioneel team (MFT) zijn wij een aanbesteding gestart. Het MFT heeft een aantal speerpunten benoemd waar onze ‘nieuwe’ leverancier aan moet voldoen: algemeen, bestellen, logistiek, maatschappelijk verantwoord ondernemen, facturatie, portaal, depot, onderhoud en reparatie en opleiding en coaching.” Aan de hand van deze speerpunten is Noorderboog een samenwerking gestart met Meneer Kooi.


Belangrijk bij Noorderboog is dat de afdeling Inkoop niet de eindbeslisser is. “We begeleiden het proces, maar het team neemt gezamenlijk de beslissing. Dat vinden we belangrijk, juist omdat de zorgverleners dagelijks met de hulpmiddelen werken.”


Na afronding van de aanbesteding zijn Noorderboog en Meneer Kooi gestart met de werkgroep Standaardisatie Hulpmiddelen. “Met een voorkeursassortiment werken onze medewerkers op iedere locatie met hetzelfde type hulpmiddel. Samen zetten we stappen om het hulpmiddelenassortiment te standaardiseren.” Op dit moment zijn de voorkeuren vastgelegd voor hoog-laag bedden, AD foam matrassen, actieve en passieve tilliften en de sta-op-hulpen. “De douche- en toiletstoelen staan nu op het programma. Daarna gaan we in de werkgroep bespreken of we nog hulpmiddelen missen en welke dat zijn.”


Verzorgenden Noorderboog rondom het bed

Werkwijze proefplaatsingen en evaluatieformulieren

“Eind vorig jaar zijn we met de Werkgroep Hulpmiddelen gestart met het traject”, zegt Jennifer. “We zijn gestart met de hoog-laag bedden en de AD foam matrassen.” Na een eerste selectie door de werkgroep is er een proefplaatsing georganiseerd op een aantal locaties. “Steven van der Heide van Meneer Kooi zorgde voor een evaluatieformulier wat wordt verdeeld op de locaties waar de proefplaatsing plaatsvindt. De zorgverleners vullen dat formulier in. Na het analyseren van de formulieren kregen we een duidelijk beeld welk hoog-laag bed het beste past bij Noorderboog. Deze voorkeur bespreken we in de werkgroep en daar komt dan het ‘Noorderboogbed’ uit.”

Inbreng van de zorgverlener


Een belangrijk onderdeel van het vaststellen van het voorkeursassortiment is de inbreng van de zorgverleners. “Ik kan niet beoordelen of een tillift goed past bij de werkzaamheden of niet. Juist daarom is de input van de medewerkers zo waardevol. We merken wel dat het een extra belasting is voor de zorgverlener om het formulier in te vullen. We proberen zo duidelijk mogelijk te maken dat het je helpt, want door je mening te geven kiezen we een zorghulpmiddel wat goed binnen onze organisatie past. Uiteindelijk levert dat juist tijdwinst op.”


En juist tijd, daaraan heeft de zorg een tekort. “Het vaststellen van het voorkeursassortiment is een proces van de lange adem. Maar we zien heel duidelijk welke winsten we kunnen behalen. Door op elke locatie met hetzelfde hulpmiddel te werken, hoef je minder vaak uitleg te geven. De leverancier kan daarbij makkelijker onderdelen op voorraad houden, waardoor eventuele reparaties sneller gaan. En we kunnen sneller zorghulpmiddelen inkopen: het facilitair meldpunt weet precies welk matras ingekocht moet worden en hoeft niet meer met de locatie te schakelen over de wensen.”


Jennifer zou het andere zorgorganisaties zeker aanraden om het traject voor het voorkeursassortiment in te gaan. “We stappen langzaam over: je gaat een tillift vervangen door een tillift uit het voorkeursassortiment als het nodig is. Je zit dus wel met een overgangsfase. En je vraagt iets van de leden van de werkgroep. Zij moeten er wel echt tijd aan besteden. Maar al met al werkt de werkwijze van Meneer Kooi erg goed voor Noorderboog!”


   


 


Jennifer Santer
Inkoper - Noorderboog


 


Heb je een vraag over het voorkeursassortiment?


Onze collega Steven van der Heide weet hier alles van. Bel 06 2329 4362 of mail naar steven@meneerkooi.nl