Privacy- en cookieverklaring

Meneer Kooi BV, gevestigd aan De Hoogte 3a, 9351 VN te Leek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
De Hoogte 3a
9351 VN Leek
088 111 4000
www.meneerkooi.nl
KVK: 73871648


Annemieke van Dijk is de functionaris gegevensbescherming van Meneer Kooi. Zij is te bereiken via hallo@meneerkooi.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Meneer Kooi verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over je activiteiten op onze website

 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat Meneer Kooi onderdeel is van een advertentienetwerk)

 • Lijst met jouw contactgegevens via een app

 • Internetbrowser en apparaattype

 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Meneer Kooi verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: • Gezondheid

 • Biometrische gegevens


Waarom en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Meneer Kooi verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van je betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Meneer Kooi analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren

 • Meneer Kooi volgt je surfgedrag zodat we onze producten en diensten kunnen afstemmen op je behoefte

 • Meneer Kooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming
Meneer Kooi neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen , zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld) een medewerker van Meneer Kooi) tussenzit. Meneer Kooi gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen: • Windows

 • Accountview


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meneer Kooi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn van) persoonsgegevens: • Personalia 10 jaar

 • Adres 10 jaar

 • Contactgegevens 10 jaar

 • IP-adres, locatiegegevens, browsergegevens, etc. 3 jaar

 • Facturen 7 jaar


Delen van persoonsgegevens met derden
Meneer Kooi verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Meneer Kooi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Meneer Kooi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Meneer Kooi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij je eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Klik hier voor meer uitleg.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Meneer Kooi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar hallo@meneerkooi.nl.


Om er zeker van te zijn dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


Meneer Kooi wil je er op wijzen dat je een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Meneer Kooi neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via hallo@meneerkooi.nl.

Heb je een vraag over de privacy- en cookieverklaring?


Neem dan contact met ons op via hallo@meneerkooi.nl.