Het Bossy smartmatras bij Zorggroep Drenthe

Innovaties in de zorg: niet alleen een belangrijk thema bij Meneer Kooi, maar ook bij onze partner Zorggroep Drenthe. Daarom waren zij enthousiast toen wij het Bossy smartmatras bij hen onder de aandacht brachten. Er werd een test gedaan. En met succes.


 

 

Joke Blomberg (EVV’er), Hilda Bork (kwaliteitsverpleegkundige), Rebecca Wuffen (leerling-kwaliteitsverpleegkundige) en Sven Volkers (beleidsadviseur Innovatie & Zorgtechnologie) vertellen meer over hun ervaringen met Bossy én met Meneer Kooi.

 

“Onze directeur Zorg & Behandeling Marcel van der Meulen had een gesprek met Gosse Kooi en hoorde van hem over het Bossy smartmatras. Hij was erg enthousiast en wilde de matrassen graag proberen”, vertelt Sven. “In overleg met Hilda hebben we afgesproken om de matrassen eerst te gaan testen.”

 

 

Joke: “We kregen eerst 10 slimme matrassen om te testen en hebben 10 bewoners uitgezocht die geschikt zijn om dat mee te doen. In het begin was het best wel even schakelen omdat het een nieuw systeem is. Het team pakte dit snel op. Het instellen van de alarmen was een samenwerking tussen Deron (de fabrikant) en onze nachtdienst. Nu kunnen de zorgverleners het zelf.”

Bossy-SmartmatrasSg8G5exBWO5Ci

a_02_03_kpn_deronmatras_newmade_nl_subs_original_pv1

Voordelen voor bewoners en zorgverleners

De nachtdienst van Zorggroep Drenthe was meteen vanaf het begin enthousiast. “Je ziet in één oogopslag wie in en uit bed is. Dat is superefficiënt.” De keuze voor de bewoners bij wie het matras is ingezet is gemaakt in samenwerking met het (behandel)team. “We hebben Joke hier bewust bij betrokken”, aldus Hilda. “We wilden graag weten wat het slimme matras brengt bij cliënten waar we al sensoren inzetten, maar ook bij cliënten waar we ze niet inzetten, omdat we wilden evalueren wat het matras biedt bij beide groepen cliënten.”

 

De voordelen van de inzet van het Bossy matras waren al snel duidelijk. Joke: “Je hoeft niet meer altijd naar de bewoner toe. Bij cliënten die wel zelfstandig naar het toilet kunnen, is het alarm ingesteld op bijvoorbeeld 5 minuten. Dan ga je er niet meer heen als je ziet dat iemand op de bedrand zit.” Hilda vult aan: “Ook onnodige alarmen zijn verminderd: cliënten die met de benen of armen bewegen of wapperende dekens geven nu geen alarm meer. Dat geeft de bewoner ook meer privacy. Als je lekker ligt te slapen en er staat ineens iemand in je kamer omdat je met je arm hebt gewapperd, is dat heel vervelend.”

Nieuwe mogelijkheden ontdekken


En het Bossy matras biedt nog meer mogelijkheden. Rebecca vertelt: “We gebruiken het smartmatras nu vooral voor in en uit bed gaan en zitten op de bedrand en bijvoorbeeld niet voor wisselligging.” “Dit gaan we wel uitproberen bij cliënten die wisselligging nodig hebben. Ligt iemand langer dan twee uur in dezelfde houding, dan willen we een signaal laten afgaan, zodat we de cliënt kunnen helpen”, vult Hilda aan.


 


De inzet van het Bossy smartmatras biedt meerwaarde voor de zorgverlener en de cliënt en Meneer Kooi heeft hier een waardevolle rol in gespeeld. Hilda: “De introductie is gedaan door Lucy van Meneer Kooi. Zij heeft, samen met Denise van fabrikant Deron, uitleg gegeven over het matras en van daaruit is het balletje gaan rollen.”


 


Aan de slag met innovaties


Zorggroep Drenthe staat sowieso open voor innovaties. Sven: “We zijn nu hard aan het werk achter de schermen om innovatie met een team van mensen echt op de kaart te zetten. Daar gaan we binnenkort de organisatie mee in.” Maar veel innovaties lopen ook al. “We maken gebruik van onder andere het Bossy smartmatras, slimme incontinentiematerialen, spraakgestuurd rapporteren, beeldzorg in de wijk en een nieuw medicatiesysteem. We zitten niet stil!”


 


En Meneer Kooi draagt daar graag een steentje aan bij. “Daar zijn wij blij mee. Zorggroep Drenthe ervaart de samenwerking met Meneer Kooi als zeer prettig”, sluit Sven het interview af.


Wil jij weten hoe wij jouw organisatie ondersteunen met innovaties? Neem dan contact met ons op via hallo@meneerkooi.nl of bel met 088 111 4000.