Persoonsgebonden hulpmiddelen

Persoonsgebonden hulpmiddelen worden separaat door het Zorgkantoor vergoed. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel, scootmobiel of een driewielfiets. Het budget wordt specifiek per hulpmiddel aangevraagd vanuit de Wet langdurige zorg. Meneer Kooi heeft een persoonlijke aanpak en levert maatwerk, afgestemd op het ziektebeeld en behoefte van de cliënt. 


Wat kunnen wij voor jou betekenen?


We adviseren niet simpelweg een persoonsgebonden hulpmiddel, maar kijken hoe we echt kunnen helpen. Wat is de stoornis, beperking en behoefte van de cliënt en hoe kan een hulpmiddel de leefomgeving van een cliënt positief beïnvloeden? Een persoonsgebonden hulpmiddel kan indien nodig aangepast worden met individueel maatwerk.


Persoonlijke aflevering en bezorging door onze Technisch Adviseur
De aflevering en het instellen van het hulpmiddel wordt persoonlijk verzorgd door onze Technisch Adviseur. Hij of zij weet immers alles van de casus van jouw cliënt. Uit ervaring weten we dat een vaste contactpersoon voor beide partijen het meest efficiënt en plezierig samenwerkt.


Op de hoogte van actuele wet- en regelgeving
Onze adviseurs zijn op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en denken graag met jou mee over de meest adequate oplossing voor jou en je cliënt(en). Waar nodig kunnen hulpmiddelen in de praktijk getest worden zodat je zeker weet dat een product voorziet in de behoefte van je cliënt.


Wij zijn bekend met het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal en kunnen jou ondersteunen bij het advies, offreren en de levering. Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal is een online aanvraagportaal voor alle indicaties op het gebied van persoonsgebonden hulpmiddelen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Rolstoelen


Test

Scootmobielen


Test

Driewielfietsen


Test

Hoe wij jou ontzorgen • We denken met je mee en voorzien je van deskundig advies

 • Mogelijkheid om hulpmiddelen te testen, zodat je zeker weet dat een product past bij de behoefte van jouw cliënt

 • We ondersteunen jou waar nodig bij de aanvraag via ZorgInfo

 • Offerte, levering en onderhoud; wij regelen het voor je

 • Maatwerk: we maken individuele aanpassingen in onze eigen werkplaats

 • Het hulpmiddel wordt persoonlijk afgeleverd en ingesteld door onze Technisch Adviseur, hij of zij weet immers alles van de casus van jouw cliënt

 • Controle en evaluatie van het geleverde hulpmiddel


Meting door Marcel van Meneer Kooi

Marcel Attema is Senior Technisch Adviseur bij Meneer Kooi en heeft ruim 20 jaar ervaring in zijn vakgebied.

“Ik ga dagelijks op mijn knieën!“

Marcel vertelt: “Een grapje op zijn tijd maakt je werk leuker. Wanneer ik een passing uitvoer zeg ik weleens: ik ga voor je op mijn knieën. Interactie met mensen maakt mijn werk waardevol. Ik vind het belangrijk om écht iets te kunnen betekenen voor iemand. In mijn functie als Technisch Adviseur kan ik helpen de leefwereld van mensen te vergroten. Geweldig om iemand met zitproblemen, weer comfortabel te kunnen laten zitten dankzij een op maat ingestelde stoel. Of een cliënt die dankzij een driewielfiets weer vrolijk over het terrein fietst! Hier doe ik het voor.”

Bovenbudgettair

Rolstoelen voor individueel gebruik en strikt persoonsgebonden hulpmiddelen worden bovenbudgettair gefinancierd. Bovenbudgettair wil zeggen dat de vergoeding van een hulpmiddel door het Zorgkantoor aanvullend op het budget van een zorginstelling voor hulpmiddelen plaatsvindt vanuit de Wlz. De bovenbudgettair gefinancierde hulpmiddelen zijn hulpmiddelen voor individueel gebruik. Dit betekent dat de hulpmiddelen gericht zijn op gebruik door één cliënt en/of op de individuele cliënt zijn aangepast.

ibis-rolstoel

Welke hulpmiddelen worden bovenbudgettair vergoed?

Rolstoelen voor individueel gebruik en strikt persoonsgebonden hulpmiddelen worden bovenbudgettair gefinancierd. Waarmee wij jou kunnen helpen:

 • Persoonsgebonden rolstoelen
 • Scootmobielen
 • Driewielfietsen
 • Zitorthesen
 • Statische ligorthesen
 • Individueel op maat gemaakte tilbanden


Ook hulpmiddelen zoals therapeutische elastische kousen, orthopedisch schoeisel, persoonsgebonden kleding, orthesejas, spraakvervangende hulpmiddelen en omgevingsbesturing komen in aanmerking voor een bovenbudgettaire vergoeding. Hiervoor verwijzen we je graag door naar een specialist.

Wanneer komt je cliënt hiervoor in aanmerking?

Een cliënt maakt aanspraak op een persoonsgebonden hulpmiddel bovenbudgettair via de Wlz als er aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • Vanaf 1 januari 2020 moet de cliënt een indicatie hebben voor de functie ‘verblijf’. Voor 1 januari 2020 was dit ‘verblijf’ en ‘behandeling’.
 • Er is een duidelijke relatie tussen de inzet van het hulpmiddel en de opname-indicatie van de klant en de te verlenen zorg.
 • Het hulpmiddel dient persoonsgebonden te zijn en is niet door iemand anders te gebruiken.


Met ingang van 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg in de Wlz vereenvoudigd. Alle Wlz-gerechtigde cliënten met de functie ‘verblijf’ krijgen een aantal mobiliteitshulpmiddelen vanuit de Wlz. Hierdoor vallen bepaalde mobiliteitshulpmiddelen die voor 1 januari 2020 door de gemeenten vanuit het WMO werden verstrekt per 1 januari 2020 onder de Wlz. Het betreft onder andere een rolstoel, een scootmobiel en een niet algemeen gebruikelijke fiets zoals een driewielfiets.

Direct contact

Wil je meer informatie over persoonsgebonden hulpmiddelen? Collega Marcel denkt graag met je mee. Bel 088 111 4000 of neem contact op via het contactformulier.

Wij zijn
Meneer
Kooi.