Praktijkervaring De Hoven: verrassende resultaten met Natuurlijk Wassen

Zorgorganisatie De Hoven zet zich in voor zorg en kwaliteit van leven van de oudere Noord-Groninger. Via verpleeghuiszorg op woonlocaties, thuiszorg, revalidatiezorg en eerstelijnszorg wil De Hoven een bijdrage leveren aan een goede leefomgeving. In 2021 is De Hoven gestart met een pilot ‘Natuurlijk Wassen’. Lees hoe Natuurlijk Wassen zorgt voor een betere huidconditie bij een morbide obesitas cliënt.


Wat is Natuurlijk Wassen? 


Het wassen van cliënten is een handeling die centraal staat in de zorg, hier wordt dagelijks veel tijd aan besteed. Belangrijk voor de cliënten is dat het wassen herkenbaar blijft met het washandje en zeep. De nieuwste innovatie is Natuurlijk Wassen. Natuurlijk Wassen is net als Verzorgend Wassen, wassen-zonder-water en wordt gedaan met geïmpregneerde washandjes.


Het verschil met de washandjes van Verzorgend Wassen, is dat de washandjes van Natuurlijk Wassen zijn geïmpregneerd met magnesiumchloride, een lichaamseigen stof, welke samen met vitamine E de huid een extra boost geeft. Deze natuurlijke ingrediënten ondersteunen het zuiverende en herstellende vermogen van de huid. Janet de Jong is Fysiotherapeut bij verpleeghuis De Twaalf Hoven, een van de locaties van De Hoven, en onder andere werkzaam op de GRZ-afdeling (revalidatie). Via Arja Heerspink kwam Janet in aanraking met Natuurlijk Wassen. “Ik ben altijd in voor het introduceren van innovaties en het opzetten van pilots om een product goed uit te kunnen proberen. Zeker als het zowel voor de zorgmedewerkers als voor de cliënten een meerwaarde lijkt te hebben. Maar het moet wel herkenbaar en vertrouwd blijven voor de cliënten. De voorkeur gaat dan ook nog steeds uit naar een washandje en zeep. Voor sommige cliënten zou Natuurlijk Wassen mogelijk voordelen hebben.”


Een leverancier die met je meedenkt


“Bij een leverancier vind ik het belangrijk dat ik niet het gevoel krijg dat ze mij iets willen verkopen, ook het hebben van een klik vind ik belangrijk. Met Arja van Meneer Kooi was die er meteen. Ze is echt een top mens. Ook het team is super, ik ben heel blij met hen. Ik hoef maar te bellen of ik heb al een antwoord. Ze denken altijd mee!”


 

natuurlijk-wassen-02-LR-2022-03-22

Zichtbare verbetering

Janet: “toen er een cliënt met morbide obesitas bij ons op de GRZ-afdeling werd opgenomen met een zeer kwetsbare huid, dacht ik: zou het Natuurlijk Wassen misschien iets voor haar zijn? Na dit besproken te hebben met Arja, de cliënt en de zorgmedewerkers werd alles in gang gezet.”

“Met zeer verrassende resultaten! De cliënt had bij haar opname drukplekken, smetplekken en een jeukende uitslag op met name haar armen. Na één week dagelijks gewassen te zijn met de disposable washandjes werd ik bij de zorg geroepen. Zij waren zeer verbaasd over de verbetering van de huidconditie. Mevrouw haar smetplekken en dreigende decubitusplekken (drukplekken, geen open wondjes) knapten duidelijk op. Ook gaf ze aan minder jeukklachten te hebben. Haar huid was minder droog en voelde zachter aan. De cliënt is gedurende vrijwel haar hele opname (6 maanden) dagelijks gewassen met disposable washandjes van 12Wash.”

Vermindering agressie bij mevrouw met gedragsproblematiek


Een andere casus betreft een mevrouw met gedragsproblematiek; een snel geagiteerde mevrouw, die erg boos kan reageren richting zorgmedewerkers. Door haar te observeren kwam ik erachter dat ze het, onder andere, niet fijn vindt om aangeraakt te worden. Ook hier bleek het Natuurlijk Wassen van meerwaarde te zijn. Door gebruik te maken van geïmpregneerde washandjes konden we de aanraakmomenten halveren. De momenten dat de zorg de cliënt moet aanraken gaan nog steeds wel gepaard met weerstand, maar deze momenten zijn sterk verminderd.


Pilot Natuurlijk Wassen


Vervolgens is De Hoven gestart met een pilot met wederom positieve ervaringen. De aanpak met Natuurlijk Wassen heeft geleid tot een huidverbetering ondanks het weglaten van de zalf of olie.


De huid van een cliënt hoeft na het wassen vaak niet meer ingesmeerd te worden met zalf of olie, hierdoor hoeft een cliënt minder vaak gedraaid te worden en worden er dus minder handelingen verricht. Natuurlijk Wassen heeft bij De Twaalf Hoven gezorgd voor een tijdsbesparing en een vermindering van fysieke belasting. De gewonnen tijd kan worden besteed aan de zorg voor cliënten.


Voordelen Natuurlijk Wassen:
•  Vermindering fysieke belasting medewerker
•  Vermindering fysieke belasting cliënt
•  Verbetering huidconditie
•  Tijdsbesparing
•  Verbetering hygiëne, voorkomen kruisbesmetting


Meerwaarde voor zorgmedewerkers en cliënten


“Het effect van dit product is duidelijk zichtbaar. Het is aantoonbaar dat het meerwaarde heeft! Natuurlijk Wassen is inmiddels binnen De Twaalf Hoven al verder geïntroduceerd, dit loopt goed.”


Voor wie?


Bij De Twaalf Hoven wordt Natuurlijk Wassen onder andere ingezet in de volgende situaties:
• Wanneer iemand volledig op bed gewassen wordt
• Wanneer iemand erg stijf is
• Bij palliatieve zorg
• Wanneer er pijn ervaren wordt tijdens het wassen
• Bij cliënten met een kwetsbare huid
• Wanneer een cliënt weerstand biedt bij aanraking of wassen
• Revalidatie in verband met belastbaarheid cliënt (besparing energie)


 


Pilot bij jou op locatie?


Wil je meer informatie over Natuurlijk Wassen? Benieuwd of het iets is voor jouw organisatie? We verzorgen graag een pilot bij jou op locatie. Neem gerust contact met ons op!